Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky nepoužívají cookies, ani žádné analytické nástroje pro sledování uživatelů na webu. Jejich procházení je plně anonymní. Pokud nás však chcete kontaktovat, musíte nám zaslat i nějaké osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře. Pro tyto platí následující:

Správce osobních údajů

AppLine s.r.o.
Mostecká 25
43401 Most-Vtelno

Správce osobní údaje zpracovává sám, pomoci vlastních zaměstnanců. Získané údaje nejsou předávány třetím osobám bez dalšího souhlasu.

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek www.technologiex.cz je primárně zodpovězení dotazu zaslaného z těchto webových stránek.

Údaje mohou být využity k nabídce zboží či služeb Zpracovatele.

Rozsah osobních údajů

Souhlasíte se zpracováním všech osobních údajů zaslaných kontaktním formulářem, zejména pak jméno, příjmení, email, telefon, případně IP adresa.

Délka zpracování

Vy (subjekt osobních údajů) udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím téhož kontaktního formuláře nebo jinou písemnou žádostí zaslanou Zpracovateli.